Opłata rekrutacyjna Uniwersytetu Wrocławskiego

ile wynosi opłata rekrutacyjna na uniwersytecie wrocławskim

Opłata rekrutacyjna Uniwersytetu Wrocławskiego

Did you know that the University of Wrocław is one of the top universities in Poland? With its prestigious reputation and renowned academic programs, it attracts thousands of students every year. However, before embarking on their academic journey, prospective students need to be aware of certain requirements, one of which is the admission fee.

The admission fee is an essential part of the application process at the University of Wrocław. It ensures that the university can maintain its high standards and provide quality education to its students. In this article, we will delve into the details of the admission fee at the University of Wrocław, including its amount, payment methods, and exemptions.

Proces rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski

W sekcji dotyczącej procesu rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski znajdziesz szczegółowe informacje na temat terminów rekrutacyjnych, wymaganych dokumentów oraz samej procedury załatwiania formalności.

Terminy rekrutacyjne: Aby złożyć wniosek o przyjęcie na Uniwersytet Wrocławski, warto znać określone terminy składania dokumentów. Poniżej przedstawiono ważne daty:

 • 30 czerwca: Termin składania dokumentów dla absolwentów szkół średnich oraz maturzystów z poprzedniego roku szkolnego.
 • 31 sierpnia: Termin składania dokumentów dla absolwentów szkół średnich oraz maturzystów z bieżącego roku szkolnego.
 • 30 września: Ostateczny termin składania dokumentów dla absolwentów studiów licencjackich z innych uczelni.

Dokumenty rekrutacyjne: W celu dokonania rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski, konieczne jest dostarczenie niezbędnych dokumentów. Poniżej znajduje się lista wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o przyjęcie, wypełnione zgodnie z wytycznymi uczelni.
 2. Wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 4. Suplement do świadectwa (jeśli dotyczy).
 5. Wyniki egzaminu maturalnego.
 6. Świadectwo ukończenia studiów licencjackich (jeśli dotyczy).
 7. Wyniki innych egzaminów (jeśli dotyczy).
 8. Dowód osobisty lub paszport.
 9. Zdjęcie legitymacyjne.

Procedura rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski jest szczegółowo opisana na oficjalnej stronie uczelni. Przygotuj się odpowiednio, sprawdzając wymogi i terminy, aby zapewnić sobie płynny proces aplikacyjny i zwiększyć szanse na przyjęcie.

Przygotuj się na rekrutację:

Rozpoczęcie procesu rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski wymaga zrozumienia wymagań i przygotowania niezbędnych dokumentów. Pamiętaj, że terminy składania dokumentów mogą się różnić w zależności od kierunku studiów i formy rekrutacji. Przed rozpoczęciem aplikacji zaleca się:

 • Sprawdzenie oficjalnej strony internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego w celu uzyskania aktualnych informacji na temat terminów rekrutacyjnych.
 • Szczegółowe zapoznanie się z listą wymaganych dokumentów i upewnienie się, że posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty.
 • Przygotowanie podania o przyjęcie oraz formularza rejestracyjnego zgodnie ze wskazówkami uczelni.
 • Zapewnienie, że wszystkie wymagane dokumenty są w odpowiednim formacie i posiadają wymagane podpisy.

Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymogi formalne i jednocześnie przedstaw się w jak najlepszym świetle, aby zwiększyć swoje szanse na przyjęcie na Uniwersytet Wrocławski!

proces rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski

Opłata rekrutacyjna na Uniwersytecie Wrocławskim

Na Uniwersytecie Wrocławskim opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Jest to jednorazowa opłata, którą studenci płacą w celu zgłoszenia się do rekrutacji.

Uniwersytet Wrocławski umożliwia różne sposoby płatności. Studenci mogą skorzystać z przelewu bankowego lub zapłacić gotówką w kasie Uniwersytetu. Ważne jest, aby pamiętać, że opłaty należy wnosić w wyznaczonym terminie, aby zgłoszenie zostało przyjęte.

W przypadku niektórych kandydatów istnieje możliwość zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej. Osoby, które otrzymują stypendium socjalne lub znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające i uzyskać zwolnienie z opłaty. Jest to ważne wsparcie dla tych, którzy mogą mieć trudności w pokryciu kosztów rekrutacji.