Składki ZUS – Ile Wynoszą i Jak Obliczyć?

ile wynoszą składki zus

Składki ZUS – Ile Wynoszą i Jak Obliczyć?

Czy wiesz, że składki ZUS stanowią istotny i nieodłączny element polskiego systemu ubezpieczeń społecznych? Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność czy pracownikiem, składki ZUS mają ogromny wpływ na Twoje finanse oraz przyszłą emeryturę.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej składkom ZUS, dowiesz się, ile wynoszą składki i jak je obliczyć. Znajdziesz odpowiedzi zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników, aby zrozumieć jak te składki wpływają na Twoją sytuację zawodową i życiową.

Składki ZUS dla Przedsiębiorców

Tutaj omówimy składki ZUS, które płacą przedsiębiorcy. Zaprezentujemy stawki składek oraz wyjaśnimy, jak obliczyć wysokość składek ZUS dla danej działalności gospodarczej.

Składki ZUS stanowią ważny element finansowy dla przedsiębiorców w Polsce. Odpowiednie opłacanie składek jest nie tylko obowiązkiem, ale również wpływa na poziom ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj działalności, przychody, czy formę opodatkowania.

Przedstawiamy przykładowe stawki składek ZUS dla różnych kategorii przedsiębiorców:

 • Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą:
 • Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników:
 • Właściciele spółek z o.o.:

Wysokość składek ZUS można obliczyć na podstawie określonych stawek procentowych. Ważne jest również uwzględnienie limity wynagrodzenia, od którego obowiązkowe składki są pobierane.

„Zapoznaj się z tabelą poniżej, przedstawiającą stawki składek ZUS oraz limity wynagrodzenia dla przedsiębiorców w 2023 roku:”

Składki ZUS dla Przedsiębiorców

Typ Przedsiębiorcy Składka Emerytalna (%) Składka Rentowa (%) Składka Chorobowa (%) Składka Zdrowotna (%) Ograniczenie Maksymalnej Podstawy (%)
Jednoosobowa Działalność Gospodarcza 19.52 8.00 2.45 9.00 30
Przedsiębiorcy Zatrudniający Pracowników 19.52 8.00 2.45 9.00 30
Właściciele Spółek z o.o. 19.52 8.00 2.45 9.00 30

Powyższe stawki stanowią przykład i mogą ulegać zmianom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Aby obliczyć wysokość składek ZUS dla swojej działalności, przedsiębiorcy muszą uwzględnić swoje przychody oraz odpowiednio zastosować odpowiednie stawki procentowe.

W razie wątpliwości lub potrzeby uzyskania szczegółowych informacji dotyczących składek ZUS, zaleca się skonsultowanie się z księgowym lub doradcą podatkowym.

Składki ZUS dla Pracowników

Składki ZUS nie dotyczą tylko przedsiębiorców, ale także pracowników. Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest zobowiązany do płacenia składek ZUS, które stanowią część jego wynagrodzenia.

Składki ZUS dla pracowników są obliczane na podstawie ich dochodu oraz stawek procentowych. Kwoty składek są potrącane bezpośrednio z pensji pracownika i przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Stawki Składek dla Pracowników:

Pracownicy płacą różne stawki składek ZUS w zależności od swojego dochodu. Poniżej przedstawiamy procentowe stawki składek dla różnych grup zawodowych:

 1. Składka na ubezpieczenie emerytalne – 9,76%
 2. Składka na ubezpieczenie rentowe – 1,5%
 3. Składka na ubezpieczenie chorobowe – 2,45%
 4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9% (dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę) lub 7,75% (dla osób samozatrudnionych)

Dochód, od którego obliczane są składki, nie może przekroczyć pewnego limitu, określanego corocznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przy dochodach przekraczających ten limit, stawki składek mogą być obniżone.

Przykład: Jan Kowalski pracuje na umowie o pracę i jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 5000 zł. Obliczmy wysokość jego składek ZUS:

 • Składka na ubezpieczenie emerytalne: 5000 zł * 9,76% = 488 zł
 • Składka na ubezpieczenie rentowe: 5000 zł * 1,5% = 75 zł
 • Składka na ubezpieczenie chorobowe: 5000 zł * 2,45% = 122,5 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 5000 zł * 9% = 450 zł

Suma składek ZUS Jan Kowalskiego wynosi 1135,50 zł.

W przypadku pracowników, składki ZUS są potrącane bezpośrednio z ich wynagrodzenia przez pracodawcę i przekazywane do ZUS w ich imieniu. Pracownicy nie muszą więc samodzielnie przeliczać wysokości składek ZUS.

Jak Obliczyć Składki ZUS

Obliczenie składek ZUS może wydawać się skomplikowane, ale w rzeczywistości jest to proces stosunkowo prosty. Aby obliczyć składki ZUS, należy uwzględnić kilka kluczowych elementów.

Pierwszym krokiem jest określenie podstawy wymiaru składek. W przypadku przedsiębiorców jest to z reguły podstawa wymiaru składki emerytalno-rentowej, czyli przychód netto osiągnięty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast dla pracowników, podstawą wymiaru składek jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Kolejnym krokiem jest określenie procentowych stawek składek ZUS. W zależności od sytuacji zawodowej, przedsiębiorcy i pracownicy są zobowiązani do płacenia różnych składek, takich jak składka emerytalno-rentowa, składka zdrowotna czy składka na ubezpieczenie chorobowe.

Aby obliczyć składki ZUS, należy pomnożyć podstawę wymiaru składek przez odpowiednie stawki procentowe. Następnie, wynik tych działań podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. Ostateczna kwota stanowi składki ZUS, które trzeba uiścić.