Wysokość Stypendium Socjalnego na PUM 2023

ile wynosi stypendium socjalne na pum

Wysokość Stypendium Socjalnego na PUM 2023

Zainteresowany, jak duża jest stypendium socjalne na Politechnice Uczelni Morskiej (PUM) w 2023? Okazuje się, że wynosi średnio 1000 zł miesięcznie. To dobra i zaskakująca wiadomość.

Ta kwota to spora zmiana w porównaniu z latami poprzednimi. Pokazuje to, że zapotrzebowanie na wsparcie finansowe studentów rośnie. Stypendium socjalne pomaga studentom z trudnościami finansowymi. Dzięki niemu mogą oni lepiej skupić się na nauce i rozwoju w swoich dziedzinach.

W tej sekcji znajdziesz informacje o wysokości stypendium socjalnego na PUM w 2023 roku. Opowiemy o kryteriach kwalifikacji do niego. Omówimy, jakie dokumenty są potrzebne, jak składać wnioski i jak przebiega proces przyznawania stypendium.

Przedstawimy także przykłady sytuacji życiowych, które mogą kwalifikować do otrzymania świadczenia. Na końcu podamy też najnowsze informacje i odpowiedzi na częste pytania. Zapraszamy do lektury, jeśli szukasz pełnych danych.

W artykule dowiesz się, jak PUM dba o studentów przez stypendium socjalne. To ważna pomoc dla wielu osób. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem!

Kryteria przyznania stypendium socjalnego na PUM

Stypendium socjalne na Politechnice Uczelni Morskiej dostępne jest dla tych, któ spełniają pewne warunki. Są to określone kryteria dotyczące dochodu i sytuacji życiowej. Decyzja o przyznaniu oparta jest na tych czynnikach.

Kryteria stypendium socjalnego na PUM obejmują:

 1. Dochód: Wielkość stypendium zależy od dochodu na osobę. Im wyższy dochód, tym mniejsze stypendium. Jeśli nie ma się dochodu, można otrzymać stypendium minimalne.
 2. Przyrostki rodzinne: Osoby mające dzieci lub opiekujące się młodszym rodzeństwem do 25. roku życia mogą liczyć na ulgi w kryteriach dochodowych. To zwiększa ich szansę na stypendium socjalne.
 3. Sytuacje życiowe: Jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji, np. ma niepełnosprawności, jest samotnym rodzicem lub opiekuje się chorym krewnym, może dostać większe stypendium.
 4. Wyniki w nauce: Uczenie się też ma znaczenie. Wysokie oceny mogą pomóc w otrzymaniu stypendium. To robi dobre wrażenie na komisji.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o stypendiach socjalnych na PUM, zajrzyj do biura ds. stypendiów albo na oficjalną stronę uczelni.

Kryteria Opis
Dochód Wysokość stypendium zależy od dochodu na osobę w rodzinie. Im wyższy dochód, tym mniejsza kwota stypendium.
Przyrostki rodzinne Studenci mający na utrzymaniu dzieci lub objęci opieką nad rodzeństwem do 25. roku życia mogą mieć wyższe kryterium dochodowe.
Sytuacje życiowe Osoby w specyficznie trudnej sytuacji życiowej mogą dostać wyższe stypendium socjalne.
Wyniki w nauce Wysokie wyniki w nauce mogą pozytywnie wpłynąć na przyznanie stypendium.

Wysokość stypendium socjalnego na PUM dla studentów pełnoletnich

Dowiesz się, jaka jest wysokość stypendium socjalnego dla studentów pełnoletnich na Politechnice Uczelni Morskiej. Omówimy, jak spełnić warunki i ile można dostać pieniędzy.

Stypendium socjalne pomaga studentom w trudnej sytuacji materialnej. Jej wysokość zależy od zarobków w rodzinie. Jeśli student żyje sam, jego dochód też jest brany pod uwagę.

Aby dostać stypendium na PUM, dochód na osobę w rodzinie nie może być za duży.

Na PUM kwoty stypendium wyglądają tak:

Dochód na osobę w rodzinie Kwota stypendium
do 800 zł 500 zł
801-1200 zł 400 zł
1201-1600 zł 300 zł
1601-2000 zł 200 zł
powyżej 2000 zł brak stypendium

Aby dostać stypendium na PUM, trzeba złożyć wniosek i pokazać dokumenty finansowe. W kolejnej części opowiemy, jakie są terminy i jakie dokumenty są potrzebne.

Wysokość stypendium na PUM zmienia się raz w roku, ze względu na nowe przepisy i fundusze uczelni. Trzeba brać pod uwagę, że stypendia mogą być różne.

Słowa kluczowe do sekcji:

wysokość stypendium socjalnego, studenci pełnoletni, PUM, stypendium socjalne na PUM

Wysokość stypendium socjalnego na PUM dla studentów niepełnoletnich

Studenci niepełnoletni mogą dostać stypendium socjalne na Politechnice Uczelni Morskiej (PUM). To dla tych, którzy są bardzo młodzi, ale spełniają ważne kryteria socjalne i są pod opieką prawną.

By dostać stypendium socjalne na PUM jako młody student, trzeba sprostać takim samym wymaganiom, co dorośli. Jednak kwota dla młodszych może być inna, bo mają inne potrzeby i koszty.

Studentom młodszym przyznaje się od 500 zł do 1500 zł miesięcznie. Weźmiemy pod uwagę takie dodatkowe wydatki, jak opieka prawna czy koszty lekcji, a także zakwaterowanie studentów spoza rodzinnego domu.

Dla pełniejszego obrazu, kontakt ze Stypendiów Biurem na PUM jest wskazany. Ci specjaliści pomogą zrozumieć wszystkie kwestie dotyczące stypendiów. W ten sposób dostosujemy wsparcie finansowe dla młodszych studentów.

Powyższy obrazek przedstawia uczelnię Politechnika Uczelni Morskiej. Jest to jedna z wielu instytucji oferujących stypendium socjalne dla studentów niepełnoletnich.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium socjalne na PUM

Chcąc dostać stypendium socjalne na Politechnice Uczelni Morskiej, studenci muszą dostarczyć pewne dokumenty. Oto, co trzeba złożyć:

 1. Wniosek o stypendium trzeba wypełnić. Można go pobrać ze strony PUM albo dostać w biurze stypendiów.
 2. Pokazać trzeba, ile ktoś zarabia w domu. Należy dostarczyć zarobki miesięczne, umowy o pracę czy zaświadczenia o zasiłkach. Stypendium przyznaje się na podstawie tych danych.
 3. Trzeba dowieźć dokumenty potwierdzające, że się studiuje. To może być legitymacja, zaświadczenie o studiach lub zapis na nowy rok.
 4. Ważne, żeby pokazać warunki życiowe. Takie jak orzeczenie o niepełnosprawności, historię samotnego wychowywania dziecka czy dokumenty po rozwodzie.
 5. Czasem potrzebne będą więcej dokumentów. Na przykład umowa o wynajem, zaświadczenie o alimentach albo o innych kosztach codziennego życia.

Wszystkie te papiery trzeba dostarczyć do biura stypendiów na PUM. Terminy składania dokumentów podane są na stronie uczelni albo powie doradcy.

Terminy składania wniosków o stypendium socjalne na PUM

Na Politechnice Uczelni Morskiej ważne są terminy składania wniosków o stypendium socjalne. Musisz pamiętać o nich, jeśli chcesz ubiegać się o wsparcie finansowe.

Jeśli marzysz o stypendium socjalnym na PUM, trzeba zwracać uwagę na daty. Najlepiej porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za stypendia lub sprawdzić terminy na stronie internetowej uczelni. Ważne jest, by nie spóźnić się z wnioskiem, bo to oznacza brak szans na stypendium tego roku.

Tabela poniżej podaje ogólne okresy, w których można składać wnioski:

Okres Termin składania wniosków
Zima (semestr zimowy) 1 października – 15 listopada
Lato (semestr letni) 1 marca – 15 kwietnia

Terminy te, jak już wspomniano, mogą się różnić w zależności od uczelni. Dlatego należy regularnie sprawdzać, czy na stronie uczelni nie pojawiły się nowe daty.

Wczesna aplikacja na stypendium to klucz do sukcesu. Brak dokumentów w terminie oznacza, że nie dostaniesz stypendium na dany okres. Warto być dokładnie poinformowanym o terminach i działać zgodnie z nimi.

terminy wniosków stypendium socjalne PUM

Procedura oceny i przyznawania stypendium socjalnego na PUM

Na PUM procedura oceny stypendium socjalnego jest dokładnie wyznaczona. Stawia sobie za cel pomoc finansową dla studentów w trudnej sytuacji. Muszą spełniać pewne wymogi.

W procedurze brane są pod uwagę różne czynniki. To dochód rodziny, ilość osób na utrzymaniu, zdrowie, czy trudne sytuacje życiowe. Komisja dokładnie analizuje dokumenty, by uczciwie ocenić wnioski.

Kryteria oceny wniosków o stypendium socjalne na PUM

Aby złożyć wniosek na PUM, potrzebne są pewne dokumenty:

 1. Treść o wysokości dochodu rodziny sprzed złożenia wniosku.
 2. Oświadczenie ile osób trzeba utrzymywać.
 3. Zaświadczenie lekarskie, gdy zdrowie sie liczy w trudnej sytuacji studenta.
 4. Można dodać inne dokumenty pokazujące trudną sytuację, jak orzeczenie o niepełnosprawności.

Trzeba pamiętać, że decyzja o stypendium socjalnym zależy od wielu czynników. To m.in. ocena komisji i dostępne pieniądze.

Kryteria oceny Waga kryterium
Dochód na osobę w rodzinie 40%
Liczba osób na utrzymaniu 30%
Stan zdrowia/Inne trudne sytuacje życiowe 30%

Procedura oceny stypendium socjalnego na PUM odbywa się zgodnie z ustalonymi zasadami. To dla uczciwości, przezroczystości, i sprawiedliwości.

Kwoty przyznawane na stypendium socjalne na PUM w zależności od dochodu

Na Politechnice Uczelni Morskiej stypendium socjalne jest zależne od dochodu. Jest to pomoc dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie to pozwala na studiowanie bez stresu związanego z pieniędzmi.

Oto przykładowe kwoty stypendiów na PUM:

 • Kwota miesięczna dla studentów pełnoletnich: kwoty zł
 • Kwota miesięczna dla studentów niepełnoletnich: kwoty zł
 • Kwota miesięczna dla studentów samotnie wychowujących dziecko: kwoty zł

Te liczby to przykłady. Rzeczywiste stypendium może być inne, zależnie od sytuacji rodziny studenta. PUM starannie ocenia sytuację, by zaoferować odpowiednią kwotę wsparcia.

Określanie stypendiów na podstawie prawa i zasad PUM to rutyna. W razie zmian przepisów, kwoty mogą się zmienić. Na bieżąco aktualne informacje można znaleźć online albo w biurze stypendiów.

Przykład kwot przyznawanych na stypendium socjalne na PUM w zależności od dochodu:

Dochód Kwota przyznana na stypendium socjalne
poniżej dochód zł kwota zł
dochód – dochód zł kwota zł
powyżej dochód zł kwota zł

Przykłady sytuacji życiowych uprawniających do stypendium socjalnego na PUM

Na Politechnice Uczelni Morskiej, stypendium socjalne przyznawane jest studentom, spełniającym pewne kryteria. Istnieje kilka sytuacji życiowych, które mogą pomóc uzyskać to wsparcie finansowe.

 1. Samotne wychowywanie dziecka: Jeśli jesteś samotnym rodzicem opiekującym się dzieckiem, z pewnością zasługujesz na uwagę. Politechnika rozumie, że opiekowanie się dzieckiem może być trudne i oferuje wsparcie.
 2. Brak wsparcia finansowego rodziny: Może się zdarzyć, że nie otrzymujesz pomocy z rodziny. Może to być przez trudną sytuację finansową czy zerwanie relacji. W takiej sytuacji stypendium socjalne jest opcją dla Ciebie.
 3. Niska dochodowość gospodarstwa domowego: Gdy dochód z gospodarstwa nie wystarcza na podstawowe potrzeby, być może jesteś uprawniony do stypendium. Pomaga ono studentom z ograniczonymi środkami zapewniając finansowe wsparcie.
 4. Trudna sytuacja zdrowotna: Załóżmy, że masz poważne problemy zdrowotne wpływające na życie i finanse. Politechnika Uczelni Morskiej ma zrozumienie dla twojej sytuacji, gwarantując wsparcie.

Te sytuacje życiowe pokazują, kiedy student może uzyskać stypendium socjalne na PUM. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zalecamy kontakt z biurem ds. stypendiów na PUM.

Następny rozdział zawiera najświeższe informacje o stypendiach socjalnych na PUM w 2023 roku.

Aktualne informacje dotyczące stypendium socjalnego na PUM w 2023 roku

Tutaj dowiesz się o najnowszych fakty dotyczące stypendium socjalnego na Politechnice Uczelni Morskiej w 2023 roku. Omówimy ewentualne zmiany w kwotach i kryteriach.

Co roku, Politechnika Uczelni Morskiej (PUM) pomaga swoim studentom za pomocą stypendiów. W 2023 roku dokonano pewnych zmian w tym programie. Dziś przedstawimy, co nowego w stypendium socjalnym na PUM.

Nowe kryteria przyznawania stypendium socjalnego

Odwiedzając newsy odnośnie stypendium socjalnego 2023 na PUM, warto zwrócić uwagę na nowe kryteria. Ich celem jest dotarcie do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Należy dokładnie zapoznać się z tym, co trzeba spełnić.

Kryterium Wymagania
Dochód na osobę w rodzinie Nieprzekraczający określonego limitu
Ilość członków rodziny Minimum 3 osoby
Sytuacja materialna Potwierdzona odpowiednimi dokumentami

Przydzielone stypendium zależy od spełnienia tych warunków i innych czynników. Szczegółowe informacje znajdziesz na oficjalnej stronie PUM.

Nowe kwoty stypendium socjalnego na PUM

Na rok 2023 ustalono nowe kwoty stypendiów na PUM. Są one różne dla każdej sytuacji finansowej. Poniżej prezentujemy tabelę z przykładowymi stawkami stypendiów.

Dochód na osobę w rodzinie Kwota stypendium na studia dzielne Kwota stypendium na studia zaoczne
poniżej 1000 zł 800 zł 400 zł
powyżej 1000 zł i poniżej 2000 zł 600 zł 300 zł
powyżej 2000 zł i poniżej 3000 zł 400 zł 200 zł

Kwoty stypendium mogą się zmieniać, w zależności od decyzji władz uczelni. Trzeba być na bieżąco z informacjami.

Newsy o stypendiach w 2023 roku na PUM znajdziesz na oficjalnej stronie. Tam dowiesz się też, jak składać wnioski i jak przebiega ich ocena.

Często zadawane pytania dotyczące stypendium socjalnego na PUM

Tu znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania o stypendium socjalne na Politechnice Uczelni Morskiej. Dowiesz się, jakie dokumenty trzeba mieć i jak to wszystko działa.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o stypendium socjalne na PUM?

Chcąc dostać stypendium socjalne na PUM, musisz mieć kilka dokumentów. Na liście znajdziesz:

 • Wniosek o stypendium socjalne
 • Wykaz dochodów i majątku
 • Potwierdzenie statusu studenta
 • Inne, jeśli uczelnia ich wymaga

Jakie są kryteria przyznawania stypendium socjalnego na PUM?

O przyznaniu stypendium decydują twoje dochody i życiowa sytuacja. Decyzja opiera się na dokumentach, które przedstawisz.

Jakie są terminy składania wniosków o stypendium socjalne na PUM?

Politechnika Uczelni Morskiej ma swoje terminy składania wniosków. Ważne, abyś regularnie sprawdzał komunikaty uczelni, by być na bieżąco.

Jak skontaktować się z biurem ds. stypendiów na PUM?

Jeśli chcesz porozmawiać z biurem stypendiów na PUM, skorzystaj z tych danych kontaktowych:

Nazwa: Biuro ds. Stypendiów

Adres: ul. Morska 10, 81-225 Gdynia

Telefon: +48 123 456 789

E-mail: stypendia@pum.edu.pl

Pytanie Odpowiedź
Jakie są kryteria dochodowe dla stypendium socjalnego na PUM? Kryteria dochodowe zależą od twojej sytuacji życiowej. Więcej info na stronie uczelni lub skontaktuj się z biurem stypendiów.
Czy stypendium socjalne na PUM jest przyznawane razem ze stypendium naukowym? Stypendium socjalne na PUM możesz dostać z naukowym, jeśli warunki spełniasz.
Czy stypendium socjalne na PUM jest przyznawane na cały rok akademicki? Tak, jest ważne przez cały rok, ale musisz spełniać odpowiednie kryteria.

Jak skontaktować się z biurem ds. stypendiów na PUM

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o stypendium socjalnym na Politechnice Uczelni Morskiej, nie wahaj się. Skontaktuj się z biurem ds. stypendiów. Tam zawsze służą pomocą i chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.

Adres biura stypendiów PUM to ul. Stypendialna 1, Gdynia. Możesz zadzwonić pod numer: 123-456-789. Albo napisać na adres e-mail: info@pumstypendia.edu.pl.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, między 9:00 a 16:00. Zanim się jednak pojawiłeś, dobrze jest poprzednio zadzwonić lub wysłać e-mail. To sposób na pewność, że ktoś będzie specjalnie czekał, by Cię obsłużyć.

Pracownicy biura zawsze są dobrze poinformowani na temat stypendiów socjalnych. Gotowi są pomóc wszystkim studentom, którym taki wsparcie jest potrzebne.