Wysokość Stypendium Socjalnego 2017 w Polsce

ile wynosi stypendium socjalne 2017

Wysokość Stypendium Socjalnego 2017 w Polsce

Czy wiesz, że w Polsce rośnie liczba ludzi korzystających ze stypendium socjalnego? Dane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują, że w 2016 roku stypendium otrzymało ponad 1,3 miliona osób. To dużo ludzi, którzy potrzebują wsparcia. Chcesz się dowiedzieć więcej o tym świadczeniu? Szukaj informacji o jego wysokości z 2017 roku.

Stypendium socjalne to pomoc dla tych w trudnej sytuacji. Może je dostać uczeń lub student. Jego celem jest zapewnienie lepszych warunków życia i nauki tym, którzy mają trudności z kosztami edukacji.

Dalej dowiesz się, kto może dostać stypendium i co trzeba zrobić, by je otrzymać. Pogadamy także o kwotach na 2017 rok. Przeczytasz o tym, jak złożyć wniosek i czy jest opodatkowane. Sprawdzimy, jak długo trwa wsparcie i kiedy dostajesz pieniądze.

Kto może otrzymać stypendium socjalne?

Zostańmy trochę dłużej i dowiedzmy się, kto może ubiegać się o stypendium socjalne. Poznamy też kryteria, które trzeba spełnić.

Stypendium socjalne to wsparcie dla tych, którzy żyją ciasno. Przystaje ono do uczniów i studentów, którzy miewają trudności z robieniem końca z końcem. Pomaga też opłacać dodatkowe rzeczy związane z nauką.

By je dostać, trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może być za wysoki. Ta granica różni się w zależności od Twojej sytuacji.

 • Studiujący muszą utrzymywać przynajmniej jednego rodzica. Ogromne ważność ma tu zarobek, który nie może być duży.
 • Uczennice i uczniowie powinni finansowo stać na sobie, nie będąc uzależnieni od rodziców. Ich rodzina też musi nie być zbyt zamożna.

Następnie trzeba złożyć wniosek w odpowiednim miejscu. Specjalny zespół rozpatruje Twoją sprawę. Nie zapominają przeanalizować, jak wyglądają Twoje finanse.

Zajmijmy się teraz przeglądem kryteriów dla studentów i uczniów:

Kryteria Stypendium socjalne dla studentów Stypendium socjalne dla uczniów
Dochód na osobę w rodzinie Ograniczenie zależne od stanu materialnego rodziny Ograniczenie zależne od świadczeń rodzinnych
Przydział opiekuna prawnego Wymóg posiadania co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na utrzymaniu Niezależność finansowa od rodziców
Zatrudnienie Zatrudnienie na etat z wynagrodzeniem poniżej ustalonego limitu Nie dotyczy

Wnioski: studenci i uczniowie muszą spełniać konkretne warunki finansowe. Tylko wtedy dostaną stypendium. To jest duże wsparcie, zmienia na lepsze życie i koszty nauki.

Konkluzja:

Stypendium socjalne to pomoc dla tych, którzy naprawdę jej potrzebują. Zarówno młodzi studenci, jak i uczniowie mogą je dostać. To może bardzo pomóc w płaceniu za naukę. Środki regularnie wypłacane, poprawiają budżet tych, co je otrzymują.

Jakie są wymagane dokumenty do ubiegania się o stypendium socjalne?

Chcąc dostać stypendium socjalne, trzeba pokazać pewne dokumenty. To dowody na sytuację pieniężną i życiową. Poniżej wymieniono, co trzeba dostarczyć:

 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • Legitymacja studencka lub uczniowska
 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 • Oświadczenie o dochodach rodziny lub samotnie gospodarującej osobie
 • Potwierdzenie zameldowania na stałe lub czasowe
 • Informacja o składzie rodziny: dowód o stanie cywilnym, odpisy z księgi wieczystej
 • Wyciąg z konta bankowego lub inne dokumenty potwierdzające sytuację majątkową

Wszystkie te papiery muszą być aktualne i spełniać przepisy prawne. Pamiętaj, że różne miejsca mogą wymagać różnych dokumentów. Dlatego zawsze warto sprawdzić, co dokładnie potrzebujesz na stronie internetowej orzadu albo zadzwonić.

Przykładowy tabelaryczny wykaz wymaganych dokumentów do ubiegania się o stypendium socjalne:

Dokumenty Opis
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Dokument identyfikujący wnioskodawcę
Legitymacja studencka lub uczniowska Potwierdzenie statusu studenta lub ucznia
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Formularz wniosku wypełniony zgodnie z wytycznymi
Oświadczenie o dochodach rodziny lub samotnie gospodarującej osobie Dokument potwierdzający dochody wnioskodawcy i jego rodziny
Potwierdzenie zameldowania na stałe lub czasowe Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania wnioskodawcy
Informacja o składzie rodziny: dowód o stanie cywilnym, odpisy z księgi wieczystej Dokumenty potwierdzające strukturę rodzinową
Wyciąg z konta bankowego lub inne dokumenty potwierdzające sytuację majątkową Dokumenty potwierdzające stan majątkowy wnioskodawcy

Wysokość stypendium socjalnego dla studentów w 2017 roku

Stypendium socjalne jest ważne dla studentów. Daje im szansę na naukę na uczelniach wyższych. Jego kwota zależy od sytuacji finansowej i wielkości rodziny studenta.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rodziny obliczyły stypendium w 2017 roku. Uwzględniono przy tym dochody rodzin studentów.

Kwota stypendium może być różna na różnych uczelniach. Każda uczelnia samodzielnie wyznacza wysokość środków z dostępnego budżetu.

Oto przykład, jak w 2017 roku wyglądały stypendia socjalne:

Liczba osób w rodzinie studenta Przykładowa wysokość stypendium socjalnego
1 550 zł
2 750 zł
3 950 zł
4 1150 zł
5 lub więcej 1350 zł

Stolik prezentuje ilości stypendium. O dokładne sumy należy pytać na wydziałach studenckich albo na stronach internetowych uczelni.

Dokładne informacje o stypendiach można uzyskać u działów studenckich. Albo na stronach Ministerstwa Nauki i Ministerstwa Rodziny. Pomogą one lepiej zrozumieć zasady przyznawania środków.

Wysokość stypendium socjalnego dla uczniów w 2017 roku

Na ile stypendium socjalne mogą liczyć uczniowie w 2017 roku? To zależy od kilku czynników. W ten sposób próbuje się pomóc tym, którzy potrzebują wsparcia finansowego.

W roku 2017 nastąpiły zmiany w stypendiach. Miało to na celu zwiększenie wsparcia. Oto jakie przykładowe kwoty mogą otrzymać uczniowie:

*Dla uczniów klas 1-3 podstawówki jest to 310 zł miesięcznie.

*Klas 4-6 dostaje nieco więcej – 350 zł co miesiąc.

*Natomiast uczniowie klas 7-8 mogą liczyć na 400 zł miesięcznie.

*Uczniowie ze szkół średnich otrzymują 500 zł miesięcznie.

Trzeba jednak pamiętać, że to tylko przykładowe stawki. Rzeczywiste kwoty mogą się różnić.

Chcesz wiedzieć więcej o stypendiach z 2017 roku? Skonsultuj się z organami edukacji lub szukaj informacji online.

wysokość stypendium socjalnego dla uczniów w 2017 roku

Ten obrazek podkreśla ważność stypendium dla równego dostępu do edukacji.

Jak się ubiegać o stypendium socjalne?

Chcesz zdobyć stypendium socjalne? Musisz spełnić kilka warunków i przejść kilka kroków. Oto jak to zrobić:

Kroki do ubiegania się o stypendium socjalne:

 1. Zacznij od sprawdzenia, czy pasujesz: Przed aplikowaniem, sprawdź, czy spełniasz podstawowe kryteria stypendium. Zazwyczaj punktowane są dochód na osobę oraz sytuacja materialna.
 2. Zebraj potrzebne papiery: Poszukaj i przygotuj dokumenty, które będą potrzebne przy składaniu wniosku. To mogą być odświeżone zaświadczenie o zarobkach, oświadczenie finansowe, a także inne papierki.
 3. Skontaktuj się z urzędem: Znajdź urząd w swojej okolicy, gdzie można składać wnioski o stypendium socjalne. Może to być urząd miasta lub inna organizacja pomagająca.
 4. Wypełnij wniosek: Potrzebujesz formularza wniosku. Uzupełnij go starannie oraz + przeczytaj, co jeszcze trzeba dołączyć.
 5. Złóż wniosek: Kiedy wszystko jest gotowe, oddaj swój wniosek w urzędzie. Pamiętaj o terminach, w jakich trzeba to zrobić.
 6. Postaraj się o wynik: Po złożeniu dokumentów, zacznij śledzić, co z twoim wnioskiem. Chcesz wiedzieć, jak idzie jego rozpatrywanie.
 7. Paczaj na konto: Jeśli twój wniosek zostanie przyjęty, wsparcie trafi na twoje konto bankowe.

Przejdź te kroki i być może otrzymasz stypendium w Polsce. Pamiętaj, proces może się różnić w zależności od miejsca i przepisów. Zawsze dobrze jest z pierwszej ręki dowiedzieć się, co trzeba zrobić, pytam u rzeczowego urzędu.

Mimo, że aplikacja o stypendium to trochę zachodu, może to bardzo pomóc w finansach. Warto spróbować, jeśli masz szansę na to wsparcie.

Korzyści z ubiegania się o stypendium socjalne: Wymagane dokumenty:
 • Zdobycie dodatkowego wsparcia finansowego
 • Ułatwienie pokrywania kosztów utrzymania
 • Zwiększenie szans na kontynuowanie nauki
 • Zmniejszenie obciążenia finansowego dla rodziny
 • Zaświadczenie o dochodach
 • Oświadczenie o sytuacji finansowej
 • Inne dokumenty potwierdzające status materialny

Czy stypendium socjalne jest zwolnione od podatku?

Wielu studentów i uczniów, którzy dostają stypendium socjalne, zastanawia się nad podatkiem. Odpowiedź zależy od kilku czynników.

Zgodnie z przepisami, można dostać stypendium zwolnione od podatku. Jest to prawda, o ile jego wartość nie przekroczy określonych kwot. Na przykład, dla studentów w 2021 jest to 8 000 zł rocznie, a dla uczniów 3 600 zł.

Co to oznacza? Możesz nie płacić podatku, jeśli Twoje stypendium nie przekracza tych sum.

Ale, jeśli pieniądze z stypendium i innych źródeł tworzą większą sumę, opodatkowaniu podlega tylko różnica. Przepisy podatkowe się zmieniają, więc warto śledzić nowości i konsultować się z ekspertami.

Aby przeczy zobaczyć, jakie kwoty można dostać, podaję przykład z 2017 rokiem:

„`html

Kategoria Stawka miesięczna
Student 450 zł
Uczeń gimnazjum 200 zł
Uczeń szkoły podstawowej 150 zł

„`

Można zauważyć, że kwoty różnią się w zależności od grupy. Duże stypendium może nie podlegać podatkowi. Ważne jest sprawdzenie na początku roku, czy kwota uprawnia do zwolnienia od podatku dochodowego.

Jeśli jesteś zdezorientowany co do swojej sytuacji, zapytaj eksperta podatkowego. On pomoże w zrozumieniu przepisów i znajdzie dla Ciebie najlepsze rozwiązanie podatkowe.

Jak długo można otrzymywać stypendium socjalne?

Stypendium socjalne pomaga osobom w trudnej sytuacji z pieniędzmi. Można je dostawać przez pewien czas. To zależy od tego, jakie są twoje potrzeby i czy spełniasz warunki.

Stypendia przyznaja się na określoną liczbę dni lub lat. Decyduje o tym placówka, która je daje. Najczęściej otrzymuje się je na czas nauki, kiedy kwoty, jakie zarabiasz, nie są za duże.

Czas trwania stypendium zależy od tego, czy jesteś studentem, uczą się w szkole po podstawówce lub bierzesz udział w kursach. Zanim zdecydujesz się na wniosek, sprawdź, jaki czas jest przeznaczony dla twojej grupy.

Studenci na ogół pobierają stypendium na rok akademicki. Po tym czasie, trzeba znowu zbierać dokumenty. Trzeba wtedy ponownie pokazać, że nadal potrzebujesz wsparcia.

Uczniowie starszych klas szkół dostają stypendium na czas nauki. Może to być cały okres nauki lub wyznaczonych kilka lat. Zależy to od sytuacji konkretnej.

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie, jak długo dostaniesz stypendium, przeczytaj regulaminy. Możesz też spytać w miejscu, które je daje, co o tym myśli. Tak unikniesz nieporozumień.

Rodzaj edukacji Czas trwania stypendium socjalnego
Studenci Okres 1 roku akademickiego
Uczniowie szkół ponadpodstawowych W trakcie nauki lub określony czas
Kursy zawodowe Zależy od długości kursu

Jak często wypłacane jest stypendium socjalne?

W Polsce, stypendium socjalne dostaje się zwykle raz na jakiś czas. Terminy wypłat mogą różnić się, bo ustala je różne państwowe instytucje.

Stypendium może przyjść na konto raz w miesiącu albo raz na trzy miesiące. Czasem, gdy ktoś bardzo potrzebuje pomocy, termin wypłaty może być szybszy.

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie, kiedy dostaniesz swoje stypendium, najlepiej skontaktować się z właściwymi urzędami. Pamiętaj, że w każdym kraju zasady mogą być inne. Dlatego zawsze sprawdzaj informacje u źródła, które jest pewne.